Mobile Partner

Mobile Partner S.A. jest nowo powstałą Spółką świadczącą usługi w dziedzinie mobilnych rozwiązań w zakresie działań marketingowych, badań marketingowych, zakupów mobilnych, realizacji programów motywacyjnych i działań mających na celu wsparcie sprzedaży... czytaj więcej

Dlaczego telefony komórkowe?

W dobie szybkiego rozwoju internetu i telefonii GSM, Spółka postanowiła stworzyć nowoczesne aplikacje dla telefonów komórkowych w celu ułatwienia dostępu użytkownikom do różnego rodzaju programów skierowanych bezpośrednio do nich. Jednocześnie Mobile Partner zaprojektował aplikajce pozwalające firmom komplekosowo kontrolować projekty wsparcia sprzedaży, programy lojanościowe i działania marketingowe.... sprawdź dlaczego

Aktualności

23.04.2015

Zarząd Mobile Partner S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z powołaniem nowego Członka Zarządu Emitenta w osobie Pana Kamila Kity oraz nabyciem większościowego pakietu akcji Mobile Partner S.A. przez Śląskie Kamienice S.A., w której funkcje Członka Zarządu pełni także Pan Kamil Kita, podjął decyzję o tymczasowym zaprzestaniu prowadzenia dotychczasowej działalności spółki Mobile Partner.

czytaj całość
03.08.2011

W dniu 1 sierpnia 2011r. w siedzibie Mobile Partner S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego, poza uchwałami związanymi z bieżącą działalnością spółki, podjęte zostały kluczowe decyzje w zakresie jej dalszego rozwoju.

czytaj całość
18.05.2011

W dniu 19 maja 2011 roku, o godz. 11:25 rozpocznie się transmisja debiutu spółki Mobile Partner S.A.

Pan Grzegorz Kobryń, Prezes Zarządu Mobile Partner S.A. przedstawi obszar działalności spółki jak i przyjętą strategię rozwoju na najbliższe lata.

czytaj całość
28.04.2011

W dniu 21.04.2011 został złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect instrumentów finansowych Emitenta

czytaj całość

Funkcjonalności aplikacji

Aplikacja komunikuje się z serwerem
i prezentuje aktualną liczbę zdobytych punktów

Użytkownik może wymienić punkty
na produkty dostępne w katalogu

Przegląd katalogu programu lojalnościowego

Dostęp do aktualności związanych
z programem lojalnościowym

Warstwa graficzna aplikacji może być dostosowana do identyfikacji wizualnej organizatora programu lojalnościowego

Sprawdź